Pokemon GO 香港玩家:8% 曾經相撞或撞牆,28 % 識到美女(誤)

Pokemon Go 人人玩,顧問公司都要搵機會亮相,而顧問公司 Red Ocean Solution 則在 8 月 1-2 日訪問了左 150 位香港 Pokemon GO 玩家,發現當中有 8 % 玩家曾經在玩遊戲時跟人相撞、撞牆或撞向店舖,另有 28% 玩家通過遊戲認識到新朋友,或者係撞到對方才認識?

調查同時表示約 16% 「精靈訓練員」在妮妲肆虐期間到戶外捉精靈,近 60% 訓練員每日平均花 1 至 2 個小時捉精靈,3 至 5 個小時達 28%,11 至 24小時則有 3%(點樣 24 小時…)。