PayMe 又 PlayYOU 啦!8 月 1 日改制,每月上限減至 HK$5,000

PayMe 又 PlayYou 啦!

PayMe 剛剛向用戶發信通知,表示他們將於 2017 年 8 月 1 日調整每月增值(Top-Up)上限,由原來的 HK$10,000 減至 HK$5,000。至於全年限額等等有無變暫時未知,仍然要等 8 月 1 日服務改變後睇條款先知,相關的條款暫時係網頁及手機仍未更新或通知。

這次更改限額除了令大家不能先借未來錢或者套現拿信用卡優惠外,更麻煩係大家過數真係過茶餐廳食飯錢就好,如果打邊爐、食韓燒或者超市買野多,又要分單過番數俾人嘅朋友,金額大啲都唔夠用。

即係點?HSBC 繼續配合你用呢啲散銀數,但你條數大少少有幾百蚊嘅,唔該用番佢個 HSBC P2P,但 P2P 過數除左要銀行戶口號碼,仲要英文全名,真係煩過 ATM。