deneme bonusu
Tesla 都玩 Benz 個招?有加熱椅,但你要俾錢先可以解鎖? | Techritual 香港 Tesla 都玩 Benz 個招?有加熱椅,但你要俾錢先可以解鎖? | Techritual 香港

Tesla 都玩 Benz 個招?有加熱椅,但你要俾錢先可以解鎖?

Tesla 可能很快開始向新的 Model 3 車主收費提供加熱前座椅和加熱雨刷功能,根據 Tesla 最新的 2023.38.8 車輛軟件更新所發現的結果。

眾所周知的 Tesla 黑客 GreenTheOnly 在研究這家全電動汽車製造商的最新軟件更新時,發現了這些即將到來的變化的可能性。Green 以前曾使用這種策略來解開軟件中預先設定的未來功能,以便在產品發佈或啟用功能之前揭示,不過如果 Tesla 確實收費提供這些寒冷天氣功能,這一最新發現可能會讓未來的車主感到不滿,因為他們未預料到需要額外付費。

Tesla 對於將出廠安裝的硬件透過收費方式鎖定軟件並不陌生,例如 Model 3 中的腳井燈或舊款 Tesla Model S 和 X 車輛中的額外電池容量。過去,它甚至收費提供加熱座椅,具體來說是降低配置的標準版 Model 3 的後座椅。然而, Tesla 在 2022 年停止收費提供加熱後座椅。

不能保證 Tesla 一定會收費提供這些功能,然而 Green 的發現表明這種邏輯已經嵌入軟件更新中,因此 Tesla 已經考慮過這一點。如果實施,這將是 Tesla 首次收費提供加熱前座椅(或雨刷)。

Tesla 可能考慮取消這些功能,以進一步降低 Model 3 的基本價格,同時在車輛售出後仍有可能獲得額外收入。過去,加熱座椅、內部照明和音響系統等便利功能一直是 Tesla 的成本節約措施。

軟件更新中的另一個令人驚訝的發現是,Model Y 的標準版車型似乎具有軟件鎖定的電池容量。正如我們之前提到的, Tesla 過去曾採取過這種做法。這個特殊的決策可能是由於 Model Y 的不易維修的結構性電池組的擴展,這意味着對 Tesla 而言,保持生產方法在不同配置和里程範圍之間的一致性並通過軟件鎖定電池組可能更經濟,而不是為不同配置和里程範圍進行生產調整。



目前尚未提及這項功能可能的價格,是否適用於 Tesla 庫存中的二手車,以及實施的時間。

正如我們之前提到的,Green 的發現並不能確定 Tesla 是否會將加熱座椅和加熱雨刷轉為付費模式,但這很可能發生。而且按照 Tesla 的慣例,如果該公司選擇收費提供這些功能,不能保證它不會最終變成免費功能,就像加熱後座椅的情況一樣。