Erie Wong

3 POSTS 0 COMMENTS

隔離屋路由器太多被干擾?3分鐘學會增強 router 穩定性

幾乎每個屋企都一定有一個無線網絡,但香港人口咁密集 Wi-Fi 訊號變得容易受干擾。唔少人以為好似會考聽聆咁,伸長自己部收音機天線就可以收得清啲,以為換隻天線多啲,訊息強啲嘅路由線就可以解決問題。事實上Wi-Fi 訊號干擾大多係因為太多人共用一條頻道搞到「大塞車」。

打破信號覆蓋盲點!兩個步驟就能將舊有路由器擴大 Wi-Fi 網絡

無論手機、平板、電腦、電視都需要無線上網,但就算一個信號多強的路由器還是敵不過主力牆,有些地方就是覆蓋不到,往往廁所、廚房就是信號盲點。 如果是相連單位或是單棟別墅就更難只用一部路由器覆蓋整個家。這個時候,舊有的路由器就可以發揮作用。

周末挑機全港電訊商! CSL 派十萬分換日本來回機票

出街上網玩 FB,網速慢啲都唔得。早排有傳媒測試 csl. 的網速包尾後,今個星期六日 csl. 決定向全港電訊商挑機!在旺角設立「擂台」,大派十萬積分! 三大戰場等你挑機 飛雲機會嚟啦!無論你係咪用緊 csl. 只要你今個星期六、日下午 4點 至 6點,去旺角西洋菜街、尖沙咀海防道及銅鑼灣駱克道 SOGO 後一帶搵 csl. 利用OFCA 通訊辦寬頻速度測試軟件比併網速,所有參加者均可獲得50分 The Club積分。 如果你係其他網絡商用戶,只要挑戰成功,網速快過佢更可以得到 1萬分,夠即時換到台北、日本等來回機票。每個地點每日有10個1萬分名額。而 csl.用戶都唔使失望,測試出 100Mbps 就可得 100分,200Mbps 便可得...