Tag: 信用卡

【教學】WeChat Pay 轉賬賺里數/現金回贈方法,你先要有朋友

根據 WeChat Pay 嘅介紹,每張卡根據 WeChat Pay 上面嘅說明,全部嘅 MaserCard / VISA 信用卡都可以用。轉帳增值嘅話每日上限 HK$1,500,每月 HK$5,000,每年上限 HK$100,000。

微信 用香港信用卡可以 儲里數,換機票去旅行又多一個方法

WeChat Pay 同 PayMe 一樣,增值可以用信用卡,而且可以儲積分/里數,不過唔係信用卡儲積分/里數/現金回贈計唔計數唔係 WeChat Pay 話事,係銀行話事。

今後刷 VISA 也不用麻煩再簽名了!

VISA 終於上車,就差你一個。

刷卡從此不需要簽名!MasterCard 終於妥協

MasterCard 宣佈,自 2018 年 4 月起,MasterCard 再無需簽名,無論金額大小。

讓信用卡變得更安全,這次是加入「指紋識別」

來自瑞典的 Precise Biometrics 正在研發一枚具備「指紋識別」功能的信用卡。根據介紹,這枚信用卡厚度跟現在的信用卡沒有太大差別,其右下角有一個「指紋識別」位置,卡主在這個位置識別指紋後,經發卡公司確認就可以付款。

Mastercard助您保障個人資料

    Mastercard助您保障個人資料   香港,2016年11月24日– 雖然身份盜竊的風險的確存在,但在現實中這情況並不常見,亦很容易避免。事實上,消費者對於身份盜竊的憂慮遠超過他們的真實經歷。根據Mastercard 安全及保安指數調查顯示,有29%香港人擔心會成為身份盜竊的受害者,但只有4%的人曾親身遇到相關經歷。 部分消費者為減低相關風險,會選擇以現金取代電子支付方式,認為現金是較安全的支付方法。 以下是一些有關支付方式的常見誤解: 誤解1:現金是安全的支付方式 解說! 除了以物易物,現金並不是最安全的付款方式。因為現金欠缺任何身份認證方式,一旦遺失或被竊,幾乎是不可能取回的。相反,以支付卡付款的交易記錄都能透過賬單或銀行月結單查閱。 *** 誤解2:既然我沒有持任何貴重資料,絕不會被黑客入侵 解說! 電腦和電話都是個人資料的寶庫!對黑客而言,消費者的登入資料、銀行資料、相片、甚至是個人訊息都可能很有價值。因此,消費者應確保所有裝置均設有較強的密碼,更別忘記定期更新軟件及瀏覽器。 *** 誤解3:我沒有必要在信用卡或扣賬卡的背面簽署 解說! 消費者可能認為沒有必要在信用卡或扣賬卡的背面簽署,但試想一下,為甚麼要讓其他人更容易盜用自己的信用卡?持卡人的簽署能在簽賬時提供多一重身份驗證。 *** 精明的消費者明白主動總是勝過被動。雖然銀行及支付服務供應商會為消費者提供最新的工具和方案以預防詐騙,但保障個人資料始終由消費者做起。