Hsbc | TechRitual

Tagged: hsbc

HK$20 唔算多,但送錢俾你攞左先,匯豐又出新服務叫 – HSBC PayMe

HK$20 唔算多,但送錢俾你攞左先,匯豐又出新服務叫 – HSBC PayMe

作為香港最大嘅銀行,HSBC 今日都終於出左一件叫做有少少 FinTech 元素嘅產品 – PayMe。正確來講,PayMe 仲未出世,佢只喺係話即將要推出,依家做緊一個前期宣傳,叫大家去登記,到時正式推出通知你。

PayMe 玩法係點呢?根據依家嘅講法,好簡單。任何人只要有 VISA / MasterCard 就可以登記,登記後擁有一個 PayMe 戶口,到時你只要 Send 一條 Link 俾朋友就可以叫佢過錢去你呢個 PayMe 戶口,然後你可以通過 PayMe 入番錢去你平時嘅銀行戶口(係咪得匯豐戶口先得就未知了,官方未講)。

呢個玩法聽落好新穎,但其實你去美國望下 Venmo,或者 PayPal 旗下嘅 PayPal.Me 都係用呢種連結嘅方法,或者北望神州有支付寶、微訊支付用 QR Code 來做相同嘅功能。匯豐今次呢個 PayMe 功能都可以算係好慢好慢,落後外國好多年了。(非洲好多年前已經用緊類似嘅方式去做 SMS 俾錢)

hsbc apple pay payment

匯豐銀行(HSBC)手機 Apps 轉帳至其他銀行完全免手續費

滙豐銀行 HSBC 表示他們已經把電子轉帳收費從過去的 HK$35 更改至 HK$0,與渣打銀行等睇齊。發言人表示有關收服適用於普通的電子轉帳,但使用前用戶需要預先登記對方帳戶並需要一天審核,固實際使用不如傳統 ATM 方便。另外,有關款項並不會即時過數,需要等候半天至一天方會執行,這點也是用戶使用需要留意的地方。