TechRitual.com 科技 好物 情報

TechRitual 精選消息

正妹開箱文第一彈 華為 P10 拍照真美

華為手機與倈卡合作後拍照好好看,小編找來拍照也好好看的攝影師 Ky Chow 一齊完成華為 P10 正妹開箱文。

跟大家分享前先打廣告:有想看更多美女的除了要關注小編的正妹開箱文第二彈,也可以follow Ky 的 IG,那邊也有很多正妹照片。第二彈有想看到那位正妹的,記得跟小編說喲~

人腦在圍棋敗給電腦後,你必須擔心什麼?

從去年由AlphaGo出戰韓國棋王李世乭,到此次中國烏鎮圍棋峰會由世界棋王柯潔對戰升級版AlphaGo 2.0,目前形成人腦對上人工智慧接連敗退情況,是否意味人工智慧終究超越人腦? 其實單就運算流程來看,畢竟透過電腦運作的人工智慧系統除非在程式設計出現漏洞、分析數據不夠充足,否則不會像人腦可能受疲倦、情緒等因素影響,導致產生誤判等錯誤計算情況,因此單就長時間持續構思的計算模…

隔離屋路由器太多被干擾?3分鐘學會增強 router 穩定性

幾乎每個屋企都一定有一個無線網絡,但香港人口咁密集 Wi-Fi 訊號變得容易受干擾。唔少人以為好似會考聽聆咁,伸長自己部收音機天線就可以收得清啲,以為換隻天線多啲,訊息強啲嘅路由線就可以解決問題。事實上Wi-Fi 訊號干擾大多係因為太多人共用一條頻道搞到「大塞車」。