Nokia 3.4 相機測試:放大會變油畫

入門機影既相,大家都唔需要抱有好大期望。Nokia 3.4 1300 萬像素廣角 + 500 萬像素超廣角 + 200 萬像素景深鏡的三鏡主相機,即使用 ISO 100 拍攝,放大畫質亦像油畫,惟一比較可取是拍攝色彩比較自然。用景深模式,輸出像素為 800 萬,景深反光部份,可以改為雪花及蝴蝶等,功能在入門機中比較少見。

更多詳細評測:【開箱評測】Nokia 3.4 手機:平價機無期望,就唔會失望