Google Photos 新增 AI 功能,幫你命名相片集

Google Photos 新增咗生成式 A.I. ,幫手命名你嘅相片集。Google 將喺 Photos 應用程式度加入一個新嘅「回憶」分頁,專門用嚟放置自動生成嘅相片集。而家公司仲加入咗新嘅生成式 A.I. 標題功能,可以幫助你命名相片集。

呢啲由 Google 生成嘅相片集喺 Photos 應用程式度已經出現咗好多年,而家佢哋喺應用程式底部仲有專門嘅按鈕。回憶嘅預設標題通常係基於相片嘅 GPS 數據,使用地點名稱。而新嘅 A.I. 標題功能可以幫助你以更有趣同詳細嘅方式總結 Instagram Stories 嘅風格演示。

當你睇緊一個回憶相片集嘅時候,你可以選擇一個新嘅「幫我命名」按鈕,用生成式 A.I. 根據相片內容生成一個名字。如果生成嘅名字唔符合你嘅要求,你可以添加一個「提示」,即係提示機械人生成符合你要求嘅標題。

呢個新嘅回憶視圖喺美國今日推出,而全球其他地區將於「未來幾個月」內推出。Google 亦計劃為回憶提供影片導出選項,方便透過消息和社交媒體平台分享。 Apple 嘅相片應用程式已經可以將生成嘅「為您」和自定義幻燈片導出為影片進行分享。

當生成嘅相片回憶功能正常運作嘅時候,Google、 Apple 、Facebook 等公司嘅生成回憶相片可以帶你回到家庭度假或者一場精彩嘅音樂會,令你渴望同親人一起創造更多美好回憶。但有時候,呢啲功能可能會隨意選擇一啲毫無意義嘅相片,或者喚起你唔想重溫嘅過去時刻。

此文章發佈於 TechRitual 香港