Facebook 同 Instagram 決定喺加拿大阻擋新聞報導

Meta 為左唔駛遵守加拿大的《網上新聞法》,近日已經開始在 Facebook 同 Instagram 上阻擋所有新聞內容,預計喺「未來幾個星期內」所有加拿大用戶都會見到呢個變化。呢個法例要求科技公司如 Meta 同 Google 同新聞發行商進行談判,並支付新聞內容的費用。

呢個阻擋措施唔單止針對兩個平台上有帳戶嘅新聞發行商,亦會阻擋用戶分享嘅連結。例如,如果一個加拿大人同住喺堪薩斯州嘅朋友係 Facebook 上交友,佢堪薩斯州嘅朋友分享咗一篇 The Verge 嘅文章連結,佢嘅加拿大朋友將無法睇到。

加拿大本地媒體 IndigiNews 同 The Sarnia Journal 嘅記者喺 Twitter 上對 Meta 嘅改變表示不滿:

「好驚險嘅時刻。我再都睇唔到 @IndigiNewsMedia 嘅專頁或者 @instagram 上嘅報導。#BillC18 仲未全面實施,Meta 同 Google 已經開始阻擋。我好心痛,因為上個星期我好努力地做咗兩篇報導,而有人…」- Anna Mary Mckenzie

「我覺得今日收到呢個訊息最糟嘅一點係,佢係喺我哋報導 Sarnia 失蹤婦女之後才出現。唔止新聞機構會受到呢個改變嘅影響,整個社區都會受到打擊。」- Tara Jeffrey